บริการให้คำปรึกษาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การประกัน

Muangthai Logo
          ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่ม ซึ่งข้อมูลและรายละเอียดผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ทั้งหมดนั้น ดำเนินการโดยตัวแทนประกันภัย มืออาชีพ ได้รับการรองรับและมีใบอนุญาตอย่างเป็นทางการจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต โดยตรง ทั้งนี้ก็เพื่อคอยช่วยเหลือลูกค้า ให้ได้รับรายละเอียดข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันอย่างแท้จริง ซึ่งลูกค้าจะได้รับคำแนะนำในการเลือกแบบประกันที่ถูกต้อง เหมาะสม สำหรับแต่ละบุคคลมากที่สุด อีกทั้งเมื่อเกิดเหตุต่าง ๆ ทางตัวแทนประกันจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จะดำเนินการจัดการเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกันให้กับลูกค้ากับทางบริษัทโดยตรงด้วยตนเอง หากลูกค้ามีความสนใจหรือต้องการทำประกันภัย สามารถติดต่อได้โดยตรงทางโทรศัพท์ Email หรือกรอกข้อความผ่านหน้าติดต่อ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยังลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง